August 2008

 

Vi var for nylig på besøg hos Dorte og Kim i Herlev. Dorte kom med en meget stor bibel - trykt i 1876 - som hun havde fundet i Elses gemmer. Forrest i bibelen er indsat en side med følgende tekst:

 

Jensine Kristine Kristensen, født Rasmussen

 

Datter af Lærer Thøger Rasmussen, Aalsrode Skole

og Hustru: Ane Mette Sørensdatter fra Anneksgaarden i Stilling

 

1874, 13 November:

"I Dag blev min kære Hustru lykkelig forløst med en lille Datter. Tak kære Fader i Himlen for din kærlige Hjælp i Nødens Stund!

og tak fordi du har givet os et sundt og velskabt Barn. -

Giv du os Visdom og Kjærlighed til at opdrage hende i Guds­frygt, saa hun maa blive en af dine smaa."

 

1875, 3. Januar:

"I Dag var vor lille Datter i Kirke og blev indlemmet i Jesu Kristi Samfund.Treenige Gud Fader - Søn og Helligaand! tag hende i din Varetægt. Hun er døbt i dit hellige Navn! Lad hende vedblive at være dit kjære Barn og blive ved Kristus ligesom hun ved daaben er indpodet i ham.

Det var et strængt Vejr. Præstens kom ikke med herhjem formed­elst Vejret. Ud paa Aftenen blev det dog bedre Vejr."

 

I selve bibelen står der:

 

Denne Bibel tilhører

Ane Elisabeth Eskesen

som

Gave fra det Stistrupske Legat.

Aarhus Bispeembede, den 29. August 1892.

 

Mon Ane Elisabeth Eskesen er Eske Kristensen mor? Jeg kan ikke se det i de optegnelser jeg har, men det er der nok nogen der kan finde ud af.

 

Vores Mormor/Farmor, Jensine Kristine, har senere skrevet i biblen:

 

Kristine og Eske Kristensen

Børn

Sigrid Kristensen født 1899  7/12

Anna Elisabeth  - 29/7  1901

Ellen Margrethe  -  27/8  1903

Svenn Eske  - 1/4  1905

Gerda Ingeborg  -  30/1  1907

Gunar Eske  -  4/1  1909

lille Haakon  -  15/12  1910  død som spæd

Ester  -  8/1  1912

Johannes Eske  -  25/9  1914

Thøger Eske  -  4/6   1916

Inge Kristine  -  21/11  1918

 

Gud velsigne jer alle Far og Mor

 

Et salmevers er også klemt ind:

 

Guds Ord det er vort Arvegods

det skal vor afkoms være.

Gud, giv os i vor Grav den ros,

vi holdt det højt i ære!

Det er vor hjælp i Nød,

vort trøst i liv og død,

o Gud, ihvor det gaar,

lad dog, mens Verden staar,

det i vor Æt nedarves.

 

Inde i bibelen ligger et brev, desværre udateret, som Mormor/­Farmor har skrevet.

Det ligner et testamente ?

 

Alle mine  kære Børn og Svigerbørn, nu vil jeg allerførst sige jer alle tak for al jeres godhed og kærlighed mod baade Far og mig vi har nok været mere heldige en de fleste for hvor har I altid været forstaaende og hjælpsomme og altid villet os det bedste, og det ved jeg I altid vil derfor kan det maaske synnes underligt at jeg ligesom skriver dette men jeg ved at ogsaa I synnes at Lis faar den lille sum som staar i Banken det er ikke nogen større formue men dog en hjælpeskilling for Lis hun har jo saa trofast gaaet og været god mod Far og Mor, jeg ved I alle vil synnes det er rimelig hun faar til en pæn lille Stue og hvad hun ellers har brug for I har jo alle jeres gode hjem men jeg saa gerne I vilde vælge en ting fra det gamle hjem her er jo ikke noget særlig værdifuldt men for os har det jo betydet saa meget vi synnes jo vi efterhaanden blev helt velstaaende, Jeg synnes jeg saa vanskelig kan dele men jeg ved I vil gøre det saa godt for mig, der er en enkelt ting jeg selv gerne vil have lov at skifte. Svenn og Erna forærede mig for mange Aar siden en Kame som har været mit kæreste smykke og gjort mig saa stor glæde jeg vilde gerne Hanne skulde arve den og det har jeg vist sagt ved lejlighed, den store Potasieske har Far og jeg for flere Aar siden gerne villet Marius skulde have Sigge vil jeg gerne skal have ??? jeg har fået det af Mor og Mor fra Bedstemor saa synnes jeg det er godt det kan gaa i Arv, og saa mine kære Børn ved jeg I vi tage nænsomt paa de ting som Far og Mor var glade for nogen Arv er der jo ikke men I ved vi altid har villet jer det bedste og jeg synnes at Vorherre har lagt sin rige velsignelse til I velsignede Børn har altid gjordt os glæde. Saa ønsker jeg at Guds rige velsignelse maa hvile over jer alle

                                                         jeres Mor

 

I skal have det lille vers som min kære Far skrev da jeg blev født "Jeg takker dig Gud at du hjalp os i nødens stund og at du har givet os et sundt og velskabe Barn giv os nu din rige naade at vi maa opdrage hende saa hun maa blive en af dine smaa og jeg synnes aldrig Gud har sluppet min Haand

Finally its really a dream come true for all those enthusiasts who wanted to sport a branded replica watches uk yet stayed back because of the huge price tags tucked to them. However, the desire to own a watch like Rolex is difficult to be refrained and replica watches sale now gives freedom to such painful refrain by offering wholesale rolex replica sale at very affordable prices and trusted quality. There is a big misconception that people who can't afford a brand new rolex replica will resort to a pre-owned. This statement can't be more far off from the truth. As they say wine gets better with age, the same can be said about a Rolex. With proper care and maintenance, a Rolex will last a lifetime. A new swiss replica watches like most luxury items, will depreciate in value up to 30% immediately after you slip it on. The hublot replica uk greatly hold their value and in time can be worth a lot more than its original cost.