IngerogHenning

Eske var tømrermester i Thisted, lærer ved Thisted tekniske Skole og i ca. 40 år brandinspektør i Thisted.
Dinne og Eske boede mange år i lejligheden Dronning Louise Gade 26 st. th.

Inger på skødet hos mor (Ellen) på jerntrappen foran Dronning Louise Gade 26.
7. juni 1938
Mormor (Dinne) med Inger.
7. juni 1938
Ved Eskes 75 års fødselsdag i 1947 fik børnebørnene en tur på Thisteds brandbil.
Ved et besøg i Thisted d. 8. september 2007 finder vi at jerntrappen eksisterer endnu.

Inger på trappen.
Også huset ligner sig selv bortset fra at døre og vinduer er udskiftet.